ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย
 

โครงการปลูกป่าพัฒนาแหล่งน้ำเกษตรมือใหม่ไผ่ออมทรัพย์

เพื่อนำต้นกล้าไผ่แจกจ่ายให้ประชาชนชาวไทยช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศไทยและร่วมปลูกป่าในพื้นที่แต่ละจังหวัดที่ไม่มีต้นไม้หรือภูเขาโล้น
เพื่อให้ป่าในเมืองไทยอุดมสมบูรณ์และให้สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยและปลูกป่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 


  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 5
 
     
  Copyright 2016 ©สภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย