ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย
 
งานอบรมวิชาการ (ด้านอาชีพ) บรรยายเรื่อง "การจัดภาพเพื่อการสื่อสารมวลชน" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
     
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 5
 
  Copyright 2016 ©สภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย