ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย
 
งานประชาสัมพันธ์ ด้านอาชีพ เรื่อง "การสื่อสารงานประชาสัมพันธ์กับการสื่อสารมวลชน รุ่น2 ณ ห้องรัชนีแจ่มจรัส 7 ศูนย์การประชุมรัชนีจรัส สันนิบาดสหกรณ์แห่งประเทศไทย
     
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 5
 
  Copyright 2016 ©สภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย